T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Tonya Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Tonya Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Ziyaret ve Refakatçi Kuralları

Güncelleme Tarihi: 01/10/2018

ZİYARET SAATLERİMİZ HAFTANIN HER GÜNÜ

12.00-14.00

17.00-19.00

SAĞLIK TESİSİNDE ZİYARETÇİ DÜZENLEMESİ

 • Sağlık tesislerinde yatan hastaların yakınları tarafından ziyaret edilmelerine, bölgesel koşullar ve kurumun durumu göz önüne alınarak, sağlık tesisi yönetiminin belirlediği kurallar doğrultusunda izin verilmektedir.
 • Sağlık tesisi yönetiminin belirlediği hasta ziyareti kuralları sağlık tesisinin internet sayfası, broşür vs. gibi aracalar ile hasta ve hasta yakınının bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
 • Özellikli hastaların ziyaretine ilişkin sağlık tesisi yönetimi tarafından özel düzenlemeler belirlenerek,   hasta ziyareti kuralları sağlık tesisinin internet sayfası, broşür vs gibi araçlar ile hasta ve hasta yakınının bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
 • Sağlık tesisi yönetimince gerekli görüldüğü takdirde bir veya birkaç uzmanlık dalı için ayrı ayrı ziyaret kuralları düzenlenebilir.

HASTA ZİYARETİNİN AMACI

 • Hastanın, hastane dışı gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi)
 • Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek,
 • Sağlığı ile ilgili bilgi almak.

  HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİMLERE BİLGİ VERİLİR?

 • Hasta erişkin ve şuuru açık ise; kendisine veya önerdiği bir yakınına,
 • Şuuru kapalı ise; birinci derece yakınına,
 • Çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir.
 • Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

  HANGİ HASTALAR ZİYARET EDİLMEMELİDİR?

 • Bulaşıcı hastalığı olan,
 • Bağışıklık sistemi bozuk olan,
 • Ziyaretinde sakınca görülen hastalar ziyaret edilmemelidir.

  KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR?

 • Enfeksiyon riski ve olumsuz olarak etkilenmemeleri nedeniyle 12 yaş altındaki çocuklar,
 • Kronik hastalığı olanlar,
 • Nezle ve soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalıkların varlığında hasta ziyareti sakıncalıdır.     

  HASTA ZİYARETİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

 • Ziyaret saatinde yapılmalı,
 • Süresi kısa olmalı, (tercihen 10-15 dk)
 • Saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalı,
 • Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı,
 • Hasta yataklarına oturulmamalı,
 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller sabunlu su ile yıkanmalı,
 • Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalı,
 • Yüksek sesle konuşulmamalı,
 • Hastaya ve yanındaki başka bir hastaya doktorun ve hemşirenin izni olmadan herhangi bir yiyecek,    içecek verilmemeli,

 • Hastalarımızı enfeksiyondan korumak amacıyla hasta odalarına canlı çiçek kabul edilmemeli,
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmeli,
 • Hasta odalarında bulunan tuvalet, duş, havlu, bardak gibi hastaya ait alanlar/eşyalar kullanılmamalı,
 • Hasta ziyaretçileri tuvalet ve lavabo ihtiyacını gidermek için,  servislerde bulunan genel kullanıma açık tuvalet ve lavaboları kullanmalı,
 • Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemeli,
 • Ziyaretçiler sağlık tesisi kapalı alanı içerisinde sigara içmemeli,
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmeli,
 • Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda mutlaka güvenlik görevlilerinden yardım istenmeli,
 • Hasta ile ilgili tedavi malzemelerine ve tıbbi cihazlara dokunulmamalı,
 • Ziyaretçilerin yanlarında getirmiş oldukları her türlü eşya gerek görülmesi durumunda hasta ve çalışan güvenliği gerekçesiyle aranabilir uygun görülmeyen eşyaların servislere çıkarılmasına izin verilmez.
 • Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü; servis çalışanları, sağlık tesisi güvenlik görevlisi ve nöbetçi memur kontrolündedir.
 • Hasta ve hasta yakınlarına daha iyi hizmet verilebilmesi için sağlık tesisiyle ilgili görüş ve önerilerinizi, “ Dilek-şikayet” kutularına bırakabilirsiniz.

  ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ ZİYARET KURALLARI ( Terminal Dönem ve Onkoloji Hastaları)

 • Hasta ziyareti,  ziyaretçi sayısı ve ziyaretçi sıklığı hekim tarafından belirlenmek kaydıyla günde en az bir kez olmak üzere planlanmıştır.
 • Hastanın birinci derece yakınları tarafından ziyaret gerçekleştirilebilir. Özel durumlarda hastanın doktorundan izin alınmalıdır.
 • Ziyaretçi kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.
 • Ziyaret esnasında ziyaretçilerin Ziyaret Kurallarına uyması gerekmektedir.

  HASTANE REFAKAT KURALLARI

  Hastanemizde Konuk Olarak Kaldığınız Süre İçinde Sizlerin Rahat Ve Huzur İçinde Olmanızı Sağlamak Amacı İle İdaremizce Aşağıda Belirtilen Kurallara Uymanızı Rica Ederiz.

 • Hekimin lüzumlu gördüğü hastalar için refakatçi kalınmasına izin verilir ve refakatçi kartı düzenlenir.
 • Refakatçinin erkek veya bayan olmasına hastanın ve servisin durumuna göre karar verilir.
 • Refakatçiler düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı bulundurmalı,
 • Her hastanın yanında en fazla 1 refakatçi bulunabilir, birden fazla refakatçi bulunmamalı,
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulamada bulunmamalı,
 • Refakatçiler hastaneye ait malzemeleri düzenli ve temiz tutmalı, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamalı,
 • Hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşulmamalı, gürültü yapılmamalı ve diğer hastaları rahatsız etmemeli, ayrıca odalarda bulunan televizyonlar başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmalı,
 • Refakatçi, kendileri için ayrılmış bulunan refakatçi koltuğunu kullanmalı,
 • Sağlık tesisi vezneleri dışında hiçbir birim ya da personele ödeme yapılmamalı,
 • Refakatçi kendi hastasının bulunduğu oda dışındaki odalara girmemeli,
 • Refakatçi hastasının bakımına sadece doktorun ve hemşirenin izin verdiği ölçüde müdahale etmeli,
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemeli,
 • Refakatçiler hastane içinde tütün ve alkollü madde kullanmamalı,

 • Refakatçi, hastasının yanından ayrılacağı durumlarda ve refakatçi değişimlerinde hemşireye haber vermeli,
 • Acil bir durum olmaması halinde doktor vizite saatinde hastanızın durumunu takip ve bilgi alma açısından görevliye haber vermeden odadan ayrılınmamalı,
 • Hastanız ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda derhal hemşire durumdan haberdar edilmeli,
 • Sağlık tesisi içindeki uyarı ve ikaz levhalarına uyulmalı, teknik bir problemle karşılaşıldığında servis sorumlu hemşiresine haber verilmeli,
 • Refakatçi hasta odası, banyo ve tuvaletleri mümkün olduğunca temiz kullanmaya dikkat etmeli,
 • Refakatçiler, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermemeli,
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalı, ihlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmemeli,
 • İlgili çalışan tarafından, Kahvaltı ve yemek saatleri, Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, Ziyaret saatleri ve kuralları, Tuvalet-banyo kullanımı, Hemşire çağrı sistemi kullanımı, Hekimin günlük vizitleri, hasta bakım eğitimi  (El hijyeni, düşme riski eğitimi vb) gibi konularda refakatçiler bilgilendirilmeli,
 • Sağlık tesisinde sabah kahvaltısı 07.00, öğle yemeği 11.00, akşam yemeği 17.00 saatinden itibaren odanıza verilmektedir.
 • Refakatçi, refakat kartları ile sağlık tesisinin yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeden yararlanabilir.
 • Acil durumlar için telefon kullanmanız gerekirse servisinizdeki hemşireye haber verebilirsiniz.
 • Hasta ve hasta yakınlarına daha iyi hizmet verilebilmesi için sağlık tesisi ile ilgili görüş ve önerilerinizi “dilek – şikâyet” kutularına bırakabilirsiniz.
 • Refakatçi kaldığınız sürece hastanızın yanında bulununuz.
 • Refakatçinin sağlık tesisinin tüm kurallara uyması beklenmektedir.

  GENEL BİLGİLER

 • Genel olarak hastanelere giderken, yanınıza değerli eşyalarınızı getirmemeniz ve gereğinden fazla para bulundurmamanız önerilir.
 • Yanınızda getirdiğiniz ilaçları servis hemşiresine veriniz.
 • Size verilen ilaçlar dışında doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.
 • Servislere yatışınızda takılan ve doğru tedaviyi, doğru zamanda almanızı sağlayacak hasta bilekliklerini hiçbir şekilde çıkarmayınız.
 • Nüfus cüzdanınızı yanınızda bulundurunuz.
 • Otoparklarda, aracınızın cam ve kapılarını mutlaka kilitleyiniz, değerli eşyalarınızı aracınızda bırakmayınız.
 • Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.
 • Hastane idaresine başvurduğunuz ve onaylandığınız takdirde, epikrizinizi yeniden isteyebilirsiniz.
 • Yatış süresince çekilen filmleriniz ve dosyaların asılları resmi kayıt olduğundan hastanemiz arşivinde muhafaza edilir.